top of page
  • Nimorod

İnsan Hata Yapar

İnsanın bir sonraki nesle bilgi aktarmak için kullanabileceği yollar sınırlıdır. Yaşanmışlıkların kaydı alınabilir ve bunlar çeşitli yöntemlerle saklanabilir. Ancak sadece bu belgelere erişecek olan azınlık bu bilgiye sahip olacaktır. Azınlık ise, bu bilgilere sahip olmayan çoğunluğa boyun eğerek bilginin kaybolmasına neden olabilir.


Bilgi çoğunluğun bilgisidir, azınlık bilgilerden arınmış, doğruluğu kesin olmayan bilgilerdir. Bu doğruluğu kesin olmayan bilgiler kimilerinin erişebildiği bilgi havuzunda değerlendirilmeyi bekler.

Bu bekleyiş onları saklayan metodun ömrü kadardır. Bir beyinde bekletilen bilgi, insanın ömrü ve hafızası kadar saklanır. İster bir kağıda yazılmış bilgi, ister insan beyninde saklanan bir bilgi olsun, hepsinin bir ömrü vardır. Bilgiler bu havuzda saklandıkça değişme, bozulma ihtimalleri vardır. Bunu fark etmek ise o bilginin temiz halini taşıyan taşıyıcı olmadan olanaksızdır. Bu bilgiler ömürleri bitmeden öğrenilmezlerse sonsuza dek yok olurlar.

İnsanoğlu gelişmeye devam etmek istiyorsa doğru olmayan ve yarı doğru olan bilgilerden arınmalıdır. Gereksiz bilgiler yok edilmelidir. Ancak insan, ömrü olan bir varlık olduğundan ve eninde sonunda öleceğinden, doğru ile yanlışı, önemli ile gereksizi ayırt edebilecek kabiliyete sahip değildir.

Her insanın inanacağı şeyi seçme şansı yoktur. Sadece belirli bir kesim neye inanacağını seçer ve inancın kendisini ortaya koyar. Geri kalanlar ise neye inanacağını kendi başına belirleyemez ve seçim yapamaz.


Çünkü insan duyduğu şeylerden etkilenen bir varlıktır, bir başkasının düşüncelerini kendi düşüncesiymiş gibi benimseyebilir. Bu düşünceleri kendinin bulduğunu düşünebilir ve bu düşünceleri yaymak isteyebilir. Kendi çıkarı ve düşünceleri doğrultusunda gerçeği yorumlayıp değiştirebilir. Kendine sunulan bilgi havuzundan doğruları veya yanlışları, düşüncesi nedeniyle yalanlayabilir, doğrulayabilir.


Kendini destekleyecek yanlışları doğru, doğruları yanlış sayabilir ve bunu bir düşünce olarak sunabilir. Düşüncesini başkalarına anlatarak, onların doğru ve yanlışlarını bozabilir. Bilgiyi kirletebilir.


Kirlenen bilginin temizlenmesi o bilgiyi taşıyan başka bir taşıyıcının gücüyle orantılıdır. Gücü elinde tutan insan, bilgiyi temizleyebileceği gibi kirletebilir de. Bu güç sahibinin düşüncelerine bağlıdır. O düşünce ise güç sahibi tarafından oluşturulmamışsa güç sahibi ancak düşüncenin sahibine hizmet eder.


Bazı insanlar bir düşünce oluşturabilir. Ancak bir düşünce desteklenmez ise yok olur. Desteklenen düşünce güçlenir, güçlü düşüncenin ise desteklenmesi çok daha kolay olur.


Bazen düşünce desteklendiği halde güçlenmez, bu düşünceyi destekleyenlerin gücüyle orantılıdır. Bir düşüncenin güçlenmesi için güçlü düşünceler tarafından desteklenmesi gerekir.

Tabii bu da her zaman işe yaramaz çünkü insan hata yapar.

56 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page