top of page

1) Her eser türü için üslup ve biçim son derece önem arz eder. Konunun işlenişi çoğu zaman konudan daha önemlidir. Tasvirler, betimlemeler, düşünce akışları, imgeler, semboller, mecazlar, monologlar vs. gibi anlatım teknikleri içerik içinde sade ve kısa tutulur.

2) Her eser türü için imla özellikleri Dil Derneği'nin belirlediği standartların dışına çıkmayacak biçimde olur. Yazar her şeyden önce kullandığı dilin kurallarını bilir, kullandığı dilin kurallarına uyar ve kullandığı dile saygı duyar.

3) Eserler çoğu zaman okuyucunun tek seferde anlayabileceği veya anlatılmak istenen hakkında bir fikir sahibi olabileceği yalınlıkta ve duruluktadır. Ancak çok sık olmamakla beraber içerikler süslenebilir ve okuyucuya eserden farklı anlamlar çıkarması, yorum yapabilmesi için imkan sağlanır. Eserde yer alan karakterlerin süslü veya ağır bir dil kullanması bu kurala dahil edilmez, karakterler istedikleri dili kullanmakta özgürdür. 

4) Asil Edebiyat Hareketi, sanatın toplum için olduğu veya sanatın sanat için olduğu kısıtlı anlayışları reddederek sanatın hem toplum hem de sanat için olduğunu savunur. Eserler ne toplumun anlayamayacağı kadar süslüdür ne de sanat adına yetersizdir. Eserlerde konu bakımından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Her eser istediği konuyu barındırmakta özgürdür.

5) Şiirlerde biçim en önemli unsurdur. Her şiir için nazım birimi, nazım biçimi, kafiye veya redif kullanılır. Serbest şiirlerde dahi bir düzen ile işlenme esası aranır. Rastgele sıralanmış, şiirin kurallarından uzak, kafiyesiz, orantısız, bir hikayeye ya da denemeye ait gibi duran cümleler topluluğu "serbest şiir" başlığı arkasına saklanılarak şiir kategorisine dahil edilemez. Diğer türlere kıyasla şiirlerde imgeler, mecazlar, semboller vs. gibi anlatım özellikleri daha sık kullanılabilir. Şiirlerde süslü, karmaşık ve ağır bir üslup seçiminde sakınca yoktur. Fakat üslup ne kadar süslenirse süslensin, ne kadar ağır bir dil kullanılırsa kullanılsın şiirde imla kurallarına bağlılık esastır ve bu konuda asla taviz verilmez.

   Asiller Topluluğu Özgün Edebiyat Bloğu, Asil Edebiyat Hareketinin Temsilcisi olarak yukarıda belirtilmiş olan Asil Edebiyat Hareketi ilkelerine uyan içerikleri bünyesinde barındırır. Asiller Topluluğu'nun amacı okuyucularına kaliteli edebi eserler sunmaktır, bu sebeple okuyucu ve yazar dostu bir politika izler. Yazar değil yazı alma anlayışı ile hareket eden Asiller Topluluğu yayımlanması için kendisine gönderilen her içeriğin, eser sahibi fark etmeksizin, Asil Edebiyat Hareketi ilkelerine uyup uymadığını kontrol eder. Ardından alanında uzman editörlerimiz tarafından kontrolü gerçekleştirilip onaylanan içerikler Asiller Topluluğu'nun yayın akışına dahil edilerek yayımlanır.

ASİL EDEBİYAT HAREKETİ

İlkelerimiz

bottom of page